Privacy Disclaimer

VOOR ELK SITEBEZOEK, TRANSACTIE OF OVEREENKOMST GELDT ONDERSTAAND PRIVACYBELEID.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK

ESQO BV VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DE ACCEPTATIE VAN UW BESTELLING, HET TEGENGAAN VAN OVERKREDITERING, UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN MET U, RELATIEBEHEER EN MANAGEMENTINFORMATIE, PRODUCT- EN DIENSTONTWIKKELING EN HET BEPALEN VAN DE (ALGEMENE) STRATEGIE.

PERSOONSGEGEVENS KUNNEN OOK WORDEN GEBRUIKT VOOR HET OPSPOREN VAN (POGINGEN TOT) ONRECHTMATIGE EN/OF STRAFBARE GEDRAGINGEN GERICHT TEGEN ESQO BV, HAAR KLANTEN EN MEDEWERKERS, ALSMEDE VOOR DEELNAME AAN WAARSCHUWINGSSYSTEMEN WELKE WORDEN GEBRUIKT TER VOORKOMING VAN FRAUDE EN OVERKREDITERING. BIJ DEZE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS KAN ESQO B.V. GROEPSVENNOOTSCHAPPEN EN SAMENWERKENDE PARTNERS INSCHAKELEN.

COMMERCIELE INFORMATIE KUNT U OOK PER E-MAIL OF SMS ONTVANGEN, INDIEN U HIERVOOR TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN DOOR MIDDEL VAN INSCHRIJVING VOOR DE NIEUWSBRIEF. INDIEN U GEEN COMMERCIËLE INFORMATIE (MEER) WENST TE ONTVANGEN, OF NIET WILT DAT UW GEGEVENS WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN, KUNT U DIT KENBAAR MAKEN. MET BETREKKING TOT INFORMATIE VERKREGEN VAN ESQO BV KUNT U ESQO BV PRIVACY POLICY BELLEN  (€0,15 CT PER MINUUT) OF EEN BRIEF STUREN NAAR:

ESQO LIVING BV,

AFDELING KLANTENSERVICE

DOOR DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZOALS DEZE WORDEN GEHANTEERD DOOR ESQO BV TE AANVAARDEN STEMT U TEVENS IN MET DE MOGELIJKHEID DAT ESQO BV UW PERSOONSGEGEVENS (LAAT) GEBRUIKEN VOOR CREDIT SCORING EN INFORMATIE OVER UW KREDIETWAARDIGHEID VERSTREKT AAN HET BKR. ESQO BV GEBRUIKT UW PERSOONSGEGEVENS NIET VOOR ADRESSENHANDEL.

BIJ ELK BEZOEK AAN ONZE SITE WORDT AUTOMATISCH UW (TIJDELIJKE) IP-ADRES HERKEND EN ZO MOGELIJK DE SITE OF E- MAIL VAN HERKOMST. WE BEWAREN EN GEBRUIKEN DEZE GEGEVENS OM DE NAVIGATIE, BEZOCHTE PAGINA’S EN DE AL DAN NIET DOOR U BESTELDE ARTIKELEN VAN ONZE SITE TE ANALYSEREN. WIJ KUNNEN U AAN DE HAND VAN DEZE ANALYSE INFORMEREN OVER AANBIEDINGEN, OF PRODUCTINFORMATIE DIE VOOR U INTERESSANT ZOU KUNNEN ZIJN, EN DE BEKENDHEID, FUNCTIONALITEIT EN INHOUD VAN ONZE SITE EN E-MAILS VERBETEREN.

OM ONZE DIENSTVERLENING EN SITE TE OPTIMALISEREN EN U GERICHT TE KUNNEN INFORMEREN OVER INTERESSANTE AANBIEDINGEN OF PRODUCTEN, WORDEN VIA ONZE SITE EVENEENS ZOGENAAMDE COOKIES OP UW COMPUTER GEPLAATST. EEN COOKIE IS EEN KLEIN TEKSTBESTAND DAT BIJ UW BEZOEK AAN EEN SITE NAAR UW COMPUTER WORDT GESTUURD. MET BEHULP VAN DE COOKIES KUNNEN WE ER OOK VOOR ZORGEN DAT U BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE SITE NIET HERHAALDELIJK DEZELFDE INFORMATIE ONTVANGT OF MOET INVOEREN.

DE DOMEINNAAM VAN DE SITE SERVER DIE DE COOKIES DOORGEEFT, IS WWW.ESQO-LIVING.COM. DE MEESTE BROWSERS KUNNEN ZODANIG WORDEN INGESTELD DAT COOKIES WORDEN GEWEIGERD OF DAT U OP DE HOOGTE WORDT GESTELD, WANNEER U EEN COOKIE ONTVANGT. INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET AANPASSEN VAN DE INSTELLINGEN VAN DE BROWSER VINDT U ONDER ‘HELP’ IN DE TOOLBAR VAN DE MEESTE BROWSERS. HOEWEL U ALS BEZOEKER VAN DE SITE DE SITE NOG STEEDS KUNT BEZOEKEN IS HET ECHTER MOGELIJK DAT ALS COOKIES WORDEN GEWEIGERD, BEPAALDE DIENSTEN OF ELEMENTEN VAN DE SITE NIET OPTIMAAL FUNCTIONEREN. HET UITZETTEN VAN COOKIES BEPERKT HET GEBRUIK VAN ONZE SITE EN DIENSTEN.

ESQO BV PRIVACY POLICY/COOKIES

ADRESWIJZIGING

KLANTEN ZIJN VERPLICHT ESQO BV VAN IEDERE ADRESWIJZIGING OP DE HOOGTE TE STELLEN. ZOLANG ESQO BV GEEN VERHUISBERICHT HEEFT ONTVANGEN, WORDT U GEACHT WOONACHTIG TE ZIJN OP HET LAATST BIJ ESQO BV BEKENDE ADRES EN BLIJFT U AANSPRAKELIJK VOOR DE DOOR U BESTELDE ARTIKELEN DIE OP HET OUDE ADRES ZIJN AFGELEVERD.

BEVEILIGDE SERVER

WIJ HEBBEN PASSENDE TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN GENOMEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BEVEILIGEN TEGEN VERLIES, OF TEGEN ENIGE VORM VAN ONRECHTMATIGE VERWERKING.

VRAGEN?

U MAG ONS OM INZAGE VERZOEKEN IN UW PERSOONSGEGEVENS. OOK KUNT U ONS VERZOEKEN UW PERSOONSGEGEVENS TE VERBETEREN, AAN TE VULLEN, TE VERWIJDEREN OF AF TE SCHERMEN INDIEN DEZE ONJUIST, ONVOLLEDIG OF IRRELEVANT ZIJN, OF ANDERSZINS IN STRIJD MET EEN WETTELIJK VOORSCHRIFT WORDEN VERWERKT.

U KUNT UW PERSOONSGEGEVENS OOK ONLINE INZIEN EN CORRIGEREN OP DE SITE. GA HIERVOOR NAAR HTTP://WWW.ESQO-LIVING.COM/CUSTOMER/ACCOUNT/LOGIN/

ALS U WENST TE REAGEREN OP ONS PRIVACYBELEID OF ALS U VINDT DAT ONZE SITE OF ONS HANDELEN HIERMEE NIET IN OVEREENSTEMMING IS, VRAGEN WE U EVENEENS CONTACT MET ONS OP TE NEMEN. VOOR BOVENGENOEMDE VERZOEKEN, VRAGEN, KLACHTEN OF REACTIES KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ESQO Living, AFDELING JURIDISCHE ZAKEN.